انتخاب دکتر حسن آبادی به عنوان چهره ماندگار شهر مشهد

انتخاب دکتر حسن آبادی به عنوان چهره ماندگار شهر مشهد
در دومین جشنواره مردم مشهد که درتاریخ ۱۰ اردیبهشت برگزار شد، دکتر ابوالفضل حسن آبادی عضو انجمن تاریخ محلی ایران، به عنوان یکی از چهره های ماندگار شهر انتخاب گردید...
در دومین جشنواره مردم مشهد که درتاریخ ۱۰ اردیبهشت برگزار شد، دکتر ابوالفضل حسن آبادی عضو انجمن تاریخ محلی ایران، به عنوان یکی از چهره های ماندگار شهر انتخاب گردید. این جشنواه درموضوعات مختلفی مانند عکس، سند، هنرهای دستی و پژوهش برگزار و در کنار آن از برخی از افراد که در گسترش علم و دانش در شهر مشهد تاثیرگذار بوده اند تقدیر به عمل آمد. فعالیت در زمینه جمع آوری اسناد شهر مشهد، انجام مصاحبه و هدایت مصاحبه های تاریخ شفاهی در شهر و انجام تالیفاتی در زمینه تاریخ محلی مشهد از مهمترین دلایل انتخاب دکتر حسن آبادی به عنوان چهره ماندگار شهر مشهد بوده است.
+ یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۴۶
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: