سخنرانی سکه‌های حکام فارس: اهمیت و کاربرد آنها در مطالعات تاریخی

سخنرانی سکه‌های حکام فارس: اهمیت و کاربرد آنها در مطالعات تاریخی
پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری انجمن ایرانی تاریخ سخنرانی «سکه های حکام فارس: اهمیت و کاربرد آنها در مطالعات تاریخی» را برگزار می کند.
پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری انجمن ایرانی تاریخ سخنرانی «سکه های حکام فارس: اهمیت و کاربرد آنها در مطالعات تاریخی» را برگزار می کند.
سخنران این نشست خانم دکتر صفورا برومند هستند و در این نشست، جامعه نمونه سکه های حکام پارس مبتنی بر مطالعات سکه شناختی و نشانه شناختی بررسی و معرفی می شوند.
این نشست روز دوشنبه مورخ 1392/08/13 در ساعت 14 تا 15:30 در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.
آدرس: بزرگراه کردستان- خیابان 64 غربی- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات تاریخ فرهنگی- سالن اندیشه
+ دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۰۸:۲۳
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: