جلسۀ دفاع رسالۀ دکتری

در تاریخ 13 اردیبهشت 96 روز چهارشنبه درتالار دکتر ربانی از ساعت 10-12 جناب آقای غلامرضا درکتانیان از موضوع رسالۀ خویش دفاع خواهند نمود. موضوع رسالۀ تحت عنوان، تحلیل تغییرات فضاهای شهری و تأثیر آن در تحولات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، دزفول در دورۀ پهلوی 1357-1304 است. آقای دکتر مرتضی نورائی و آقای دکتر مرتضی دهقان نژاد سمت اساتید راهنما و آقای دکتر کجباف و دکتر صفایی پور سمت اساتید مشاور را برعهده داشتند.
+ سه‌شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۳۹
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: