انتشار کتاب ساختار حکومت در ایران بر پایه تاریخ

انتشار کتاب ساختار حکومت در ایران بر پایه تاریخ
کتاب «مقدمه ای بر ساختار حکومت در ایران» تالیف بهزاد مشعلی بر پایه تاریخ، شکل گیری سازمان ها، نهادها و تقسیم بندی های مهم سیاسی را بررسی کرده و کار کرد آن ها را شرح می دهد.
کتاب «مقدمه ای بر ساختار حکومت در ایران» تالیف بهزاد مشعلی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ به بررسی ساختار حکومت ها و تشکیل دولت در ایران می پردازد و شیوه کار، ارتباط آن ها با یکدیگر و کارکرد هر کدام را در برابر جامعه توضیح داده است. این کتاب در 21 فصل برای آشنایی با نهادهای جمهوری اسلامی ایران تدوین شده است.
«دولت، حکومت و اداره»، «تقسیم بندی حکومت ها»، «مبانی تقسیم بندی وظایف و فعالیت های دولت»، «تاریخچه تمرکز و عدم تمرکز در ایران»، «سازمان های محلی»، «ارکان حکومت جمهوری اسلامی ایران»، «خبرگان رهبری»، «رهبری»، «ریاست جمهوری»، «قوه قضائیه»، «سازمان بازرسی کل کشور»، «دیوان عدالت اداری»، «دیوان عالی کشور»، «روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران»، «قوه مقننه»، «دیوان محاسبات کشور»، «شورای نگهبان»، «شوراهای اسلامی شهر و روستا»، «تقسیمات کشوری در ایران»، «دستگاه های حکومتی در ایران» و «مطالعات تطبیقی» 21 عنوان فصل کتاب را تشکیل می دهند.
مولف کتاب معتقد است: «حکومت ها نقش برجسته ای در رشد و توسعه جوامع بشری دارند. شناخت حکومت ها، به این رشد و توسعه کمک شایانی می کند. برای شناخت حکومت ها می توان از دیدگاه های مختلفی  اقدام کرد. این دیدگاه های مختلف، در عمل باعث به وجود آمدن رشته های مختلف دانشگاهی شده است؛ رشته هایی نظیر علوم سیاسی و مدیریت دولتی که از ابعاد مختلفی به بررسی حکومت و نقش آن در جوامع مدرن بشری می پردازند.»
در این کتاب برای تحلیل ساختار حکومت ایران، روابط میان واحدهای مختلف حکومت به دو صورت بررسی می شود، نخست روابط میان واحدها و نهادهای مختلف حکومت مرکزی با یکدیگر و بخش دوم نیز روابط میان واحدهای مختلف حکومت مرکزی با سازمان های محلی را تشریح می کند. «مقدمه ای بر ساختار حکومت در ایران» همان طور که از نامش پیداست، مقدمه و آگاهی لازم برای شناخت نهادهای مختلف و کارکرد آن ها را برای مخاطب توضیح داده است.
در بخشی از فصل چهارم کتاب نوشته شده است: «تاریخ اداره امور ایران گواهی می دهد که بر ایران در زمان ساسانیان و دوران حکومت خلفا و عهد حکمرانی پادشاهان صفویه، لااقل از نظر حقوقی، بر پایه نوعی سیستم متمرکز حکمفرما بوده است و فدرالیسم ایرانی به نحوی بوده که دولت مرکزی، در هر حال، تسلط خود را بر حکام محلی اعمال می کرده است.»
چاپ نخست «مقدمه ای بر ساختار حکومت در ایران» تالیف بهزاد مشعلی در 248 صفحه، شمارگان سه هزار نسخه و قیمت 16 هزار و 500 تومان از سوی انتشارات رصد علم راهی بازار کتاب شده است.
+ چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۱۸:۲۰
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: