سخنرانی جورجی روتا با موضوع روابط ایران و اروپای مرکزی قرون ۱۵- ۱۷

سخنرانی جورجی روتا با موضوع روابط ایران و اروپای مرکزی قرون 15- 17
پروفسور دکتر مانفرد مایر هوفر (Manfred Mayrhofer)، زبانشناس و متخصص زبانهای هند و اروپائی با علاقه ی ویژه به دانش زبانشناسی در زبانهای ایرانی دارد. لذا با تشکیل مرکز ایران شناسی در علوم آکادمی اتریش به تحقیق و پژوهش علمی خویش با همکاری متخصصانی در عرصه تاریخ ایران از کشورهای مختلف و ایران در عرصه مطالعات تاریخ ایران از باستان تاکنون پرداخته است.
پروفسور دکتر مانفرد مایر هوفر (Manfred Mayrhofer)، زبانشناس و متخصص زبانهای هند و اروپائی با علاقه ی ویژه به دانش زبانشناسی در زبانهای ایرانی دارد. لذا با تشکیل مرکز ایران شناسی در علوم آکادمی اتریش به تحقیق و پژوهش علمی خویش با همکاری متخصصانی در عرصه تاریخ ایران از کشورهای مختلف و ایران در عرصه مطالعات تاریخ ایران از باستان تاکنون پرداخته است.
در این راستا در فرهنگستان علوم اتریش پروژه ای برای جمع آوری و ثبت تمام نامهای اشخاص در ایران از دوره ی باستان تا عصر حاضر آغاز می شود.
انستیتو ایرانشناسی در اوّل نوامبر ۲۰۰۲ پس از متوقف شدن فعالیتهای "کمیسیون ایرانشناسی" که تا آن موقع وجود داشت، تاسیس شد. پروژه‌های اصلی‌ "کمیسیون ایرانشناسی" در زمینه ی نامشناسی و نامنامه ی ایرانی و مقدّم بر هر چیز پروژه ی عظیم زبانشناسی به اسم "نامنامه ی ایران" (Iranisches Personennamenbuch) در برنامه ی پژوهشی انستیتو پذیرفته شد، ادامه یافت و با تأکید بیشتر به تکمیل آن پرداخته شد. اما موضوع تازه ی اولویت پژوهشی انستیتو از طرحی تازه پیروی می‌‌کند:
زمینه ی مرکزی پژوهشها : "فرهنگهای شکل گرفته از فرهنگ ایران بین سنّت و تجدّد"
اساس پروژه ی پژوهشی انستیتو یعنی‌ "فرهنگهای شکل گرفته از فرهنگ ایران بین سنّت و تجدد" بر تحقیق در باره ی روند مدرنیزه شدن فرهنگهای غیر عربی‌ اما تکوین یافته از فرهنگ اسلامی بنا شده است. این اولویت بصورتی علمی‌ فرهنگی‌ شکل گرفته و به روشهای گوناگونی دنبال می شود و چهارچوبی زمانی‌ از اوائل قرون جدید تا عصر حاضر را در بر می‌‌گیرد.
جایگاه بین‌المللی انستیتو ایرانشناسی فرهنگستان علوم اتریش انستیتو ایرانشناسی در فرهنگستان علوم اتریش تنها موسسه ی آکادمیک در اتریش میباشد که مشخصاً به پژوهشهای مربوط به ایران می‌‌پردازد. رشته ی ایرانشناسی در برنامه‌های آموزشی هیچ دانشگاهی در اتریش وجود ندارد. در کشورهای دیگر اروپائی رشته هایی با محتوای ایرانشناسی اغلب به دانشگاه‌ها وابسته است و در محدوده ی علوم "خاورشناسی" و "اسلام شناسی‌" بعضی‌ مواقع به نفع مطالعات عربی‌ و ترکی‌ در کنار آنها بصورتی حاشیه‌ای مورد توجه قرار دارد، امّا انستیتو ایرانشناسی اتریش با تمرکز بر زمینه ی پژوهشی یاد شده در خصوص پژوهشهای مدرنیزه شدن چشم انداز‌های تازه‌ای را در کلّ مطالعات ایرانشناسی اروپا می گشاید. انستیتو ایرانشناسی نقش ویژه‌ای نیز در فضای اروپای مرکزی ایفا می‌‌کند : از طریق اولویت کاربردی " شبکه ی پژوهشهای ایرانشناسی در اروپای مرکزی " در نظر است این انستیتو بصورت نقطه‌ای مرکزی از یک شبکه بندی بین‌المللی و در درجه ی اول به صورت مرکز یک شبکه ی تحقیقاتی‌ اروپای مرکزی توسعه یابد.
جورجی روتا، از اعضای آکادمی علوم و متخصص تاریخ صفویه و روابط تاریخی بین ایران و اروپا در آن عصر می‌باشد. که در تاریخ 95/2/27 ساعت 10 صبح در دانشکده ادبیات دانشگاه اصفهان با همکاری گروه تاریخ دانشکده به بررسی روابط ایران و اروپای مرکزی در قرون 15- 17 م می‌پردازد.
+ یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۴۲
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: