دومین جلسه انجمن تاریخ محلی ایران

دومین جلسه انجمن تاریخ محلی ایران
دومین جلسه انجمن تاریخ محلی ایران در آخرین چهارشنبه آذر ماه 1392 (بیست و هفتم آذر) برگزار گردید. جلسه با بحث مفصل جناب استاد دکتر مرتضی نورائی در باب تاریخ خاندانی (Family History) شروع گردید و در ادامه اعضاء حاضر در جلسه به بیان نظرات خویش در این باب پرداختند.

دومین جلسه انجمن تاریخ محلی ایران در آخرین چهارشنبه آذر ماه 1392 (بیست و هفتم آذر) برگزار گردید. جلسه با بحث مفصل جناب استاد دکتر مرتضی نورائی در باب تاریخ خاندانی (Family History) شروع گردید و در ادامه اعضاء حاضر در جلسه به بیان نظرات خویش در این باب پرداختند. برگزاری کارگاه آموزشی «تاریخ خاندانی» نتیجه نهایی هم اندیشی اعضاء حاضر در جلسه بود. مقرر گردید برای برگزاری کارگاه در سطح شهر اصفهان اطلاع رسانی گردد تا همه علاقمندان به تاریخ خاندانی از کارگاه استفاده نمایند. درج مطلب با محتوای اصطلاح شناسیِ(Terminology) تاریخ محلی در سایت ـ هر هفته یک اصطلاح ـ از دیگر مصوبات دومین جلسه  بود. --
علی رستم نژاد نشلی
+ شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۲ ساعت ۱۱:۴۳
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: