نشست تخصصی تاریخ محلی در ایران با تاکید بر محلی نگاری در قوچان

نشست تخصصی تاریخ محلی در ایران با تاکید بر محلی نگاری در قوچان
نشست تخصصی تاریخ محلی در ایران با تاکید بر محلی نگاری در قوچان یکشنبه 30 فروردین 1394- ساعت 9 صبح لغایت 12 ظهر به همت انجمن ایرانی تاریخ شعبه خراسان رضوی برگزار می شود.انجمن ایرانی تاریخ شعبه خراسان رضوی برگزار می کند: تاریخ محلی در ایران با تاکید بر محلی نگاری در قوچان...
نشست تخصصی تاریخ محلی در ایران با تاکید بر محلی نگاری در قوچان یکشنبه 30 فروردین 1394- ساعت 9 صبح لغایت 12 ظهر به همت انجمن ایرانی تاریخ شعبه خراسان رضوی برگزار می شود.
انجمن ایرانی تاریخ شعبه خراسان رضوی برگزار می کند:
 تاریخ محلی در ایران با تاکید بر محلی نگاری در قوچان
محورهای کلی نشست:
1.       محور تاریخی و سیاسی: قوچان در دوره پیش از مشروطه و تحولات مشروطه ؛ قوچان در دوره پهلوی اول و دوم ؛ انقلاب اسلامی در قوچان و نقش گروه های مختلف در شکل گیری انقلاب؛ قوچان در دوره جنگ تحمیلی و پس از جنگ؛ فرهنگ مشارکت و فرهنگ انتخابات، عملکرد ادارات و نهادهای سیاسی ، امنیتی و نظامی، نظریات و راهکارهای توسعه سیاسی، موانع توسعه سیاسی و غیره.
2.      محور فرهنگی:  ادبیات؛ زبان ولهجه ها، مشاهیر و رجال شناسی؛ شخصیت شناسی محلی نگاری قوچانِ معاصر، هنر و معماری،  مذهب  و باورهای مذهبی؛ آموزش و نهادی های آموزشی؛ نهادهای فرهنگی دولتی و غیر دولتی،هویت فرهنگی، اجتماعی و دینی، نظریات و راهکارهای توسعه فرهنگی، موانع توسعه فرهنگی و غیره.
3.      محور اقتصادی: اقتصاد تجاری، اقتصاد کشاورزی، اقتصاد صنعتی، اقتصاد دامی، اقتصاد توریستی، بازار و مناسبات آن با سیاست و قدرت، نظریات و راهکارهای توسعه اقتصادی ، موانع توسعه اقتصادی و غیره.
4 .     محور اجتماعی: اقشار و طبقات اجتماعی؛ باورها و سنت های اجتماعی بومی، بازیها، اوقات فراغت و سرگرمی های محلی؛ سبک زندگی؛ بهداشت؛ وضع روستا ها؛ محلات شهر؛ نهادهای مدنی سنتی و مذهبی ؛ نهادی های مدنی مدرن؛ مدیرت شهری، نیروی انسانی،وضعیت زنان و کودکان، بهداشت شهری و روستایی وفردی،  نظریات و راهکارهای توسعه اجتماعی، موانع توسعه اجتماعی و غیره.
5.       محور طبیعی و جغرافیایی: موقعیت جغرافیایی؛ کوه ها و دشت ها، راهها، عوامل طبیعی منطقه فرصت یا تهدید توسعه و غیره.
 زمان: یکشنبه 30 فروردین 1394-  ساعت 9 صبح لغایت 12 ظهر
مکان: تالار شادروان دکتر احمد علی رجایی بخارایی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی
علاقه مندان می توانند مقالات خود را برای چاپ در ویژه نامه تاریخ محلی به آدرس ایمیل تاریخ محلی مندرج بر روی پوستر نشست ارسال نمایند.
شهرداری و شورای اسلامی شهر قوچان همراه با مدیریت امور اسناد و مطبوعات آستان قدس رضوی همکاران این نشست علمی می باشند.
+ پنجشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۸:۰۴
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: