ارسال مقالات به چهارمین نشست تخصصی تاریخ محلی

ارسال مقالات به چهارمین نشست تخصصی تاریخ محلی
چهارمین نشست تخصصی تاریخ محلی و اولین نشست تخصصی تاریخ محلی در خراسان با اولویت صفویه تا دوره ی معاصر در مشهد برگزار خواهد شد. دکتر ابوالفضل حسن آبادی مدیریت امور اسناد و مطبوعات آستان قدس و دبیر همایش با اعلام این خبر افزود...
چهارمین نشست تخصصی تاریخ محلی و اولین نشست تخصصی تاریخ محلی در خراسان با اولویت صفویه تا دوره ی معاصر در مشهد برگزار خواهد شد. دکتر ابوالفضل حسن آبادی مدیریت امور اسناد و مطبوعات آستان قدس و دبیرهمایش با اعلام این خبر افزود که با توجه به اهمیت تاریخ خراسان در ایران و عدم برگزاری همایش خاصی در این مورد ضرورت انجام این نشست برای شروع مرحله جدیدی در تحقیقات تاریخی این سرزمین ضروری می باشد.
وی افزودتا کنون بیش از 25 چکیده و مقاله برای این نشست تخصصی ارسال شده و پیش بینی می شود تعداد مقالات تا هفته آینده به بیش از 40 عدد برسد.از این مقالات تعداد 16 مقاله برای ارائه انتخاب خواهد شد. با توجه به محتوای مقالات رسیده و سیاست گزاری نشست سخنرانی ها در چهار پنل تاریخ محلی ،مبانی و کارکردها،آسیب شناسی تاریخ محلی خراسان در دوره ی معاصر به همراه معرفی مورخان برجسته محلی کار،اسناد خراسان و موضوعات تاریخی مربوط به خراسان تقسیم بندی خواهدشد.
+ چهارشنبه ۴ دی ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۴۳
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: