کتاب تاریخ نساجی اصفهان در جشنواره کتاب سال دانشجویی برگزیده شد

کتاب تاریخ نساجی اصفهان در جشنواره کتاب سال دانشجویی برگزیده شد
بر هیچ کسی از اهالی تاریخ پوشیده نیست که منابع دست اول یا مواد خام بر منابع دست دوم ارجحیت دارد. به همین خاطر ما هرگز از آثار مورخینی مانند ایرج افشار و عبدالحسین نوائی بی نیاز نخواهیم بود. برهمین اساس جناب آقای دکترعبدالمهدی رجایی چند سالی است که به سراغ روزنامه های منتشره در اصفهان رفته است تا منابعی دست اول و خام برای هر نوع تحقیقی در حوزه تاریخ محلی اصفهان معاصر آماده نماید...
بر هیچ کسی از اهالی تاریخ پوشیده نیست که منابع دست اول یا مواد خام بر منابع دست دوم ارجحیت دارد. به همین خاطر ما هرگز از آثار مورخینی مانند ایرج افشار و عبدالحسین نوائی بی نیاز نخواهیم بود. برهمین اساس جناب آقای دکترعبدالمهدی رجایی چند سالی است که به سراغ روزنامه های منتشره در اصفهان رفته است تا منابعی دست اول و خام برای هر نوع تحقیقی در حوزه تاریخ محلی اصفهان معاصر آماده نماید. او جستجو و عرضه خود را از زمان قاجار و حکومت ظل السلطان آغاز کرد و کتاب  «تاریخ اجتماعی اصفهان در دوره ظل السلطان» محصول آن گردید. بعد از آن به دوره مشروطیت نزدیک شد و کتاب «اصفهان؛ از انقلاب مشروطه تا جنگ جهانی اول» را در کارنامه خود ثبت کرد. بعد از آن جلوتر آمد وکتاب «تحولات عمران و مدیریت شهری اصفهان در دوره پهلوی اول» را به چاپ رسانید. سرانجام نیز کتاب «تاریخ نساجی اصفهان» را به سامان کرد. این آثار همگی انعکاس دهنده متن ده ها روزنامه منتشره در روزگار خویش می باشند. از آنجا که دسترسی به این روزنامه ها ممکن است برای همه مقدور نباشد، یا اینکه دانشجویان امروزی حوصله گشتن در روزنامه ها را نداشته باشند، این آثار خود به خود منابعی خام و بکر را در اختیار این پژوهشگران قرار می دهد.
اما با خبر شیم کتاب «تاریخ نساجی اصفهان» در بیست و یکمین جشنواره کتاب سال دانشجویی برگزیده شده و مورد تقدیر قرار گرفته است. این کتاب تلاش دارد تصویر جامعی از وضعیت نساجی اصفهان از دوره قاجار تا انقلاب اسلامی را ادائه دهد. دریچه نگاه کتاب اول انعکاس متن روزنامه ها و سپس بازنویسی 180 سند مربوط به نساجی است. روزنامه ها و نشریاتی که در کتاب مذکور مطالب آنها منعکس شده است، طیف گسترده ای را در بر می گیرد. از روزنامه وقایع اتفاقیه گرفته تا حبل المتین ، اتاق تجارت، اطلاعات و ده ها روزنامه محلی  که مولف با جستجوی فراوان در کتابخانه ها، آنها را جمع آوری نموده و در کتاب مذکور
گرد هم نهاده است. مطالبی که همگی مربوط به حوزه نساجی اصفهان و گاه ایران می شوند. چرا که تصمیمات کشوری تأثیر مستقیمی بر تحولات منطقه ای و محلی دارند. کتاب تاریخ نساجی اصفهان به بازنویسی 180 سند مربوط به حوزه نساجی نیز پرداخته است. این اسناد نیز ابعاد و زوایای تازه ای از موضوع را آشکار می سازند. از آنجا که این اسناد به طور کامل بازنویسی شده و رفرنس آن نیز درج شده است، بنابر این پژوهشگر را از مراجعه به مراکز اسنادی بی نیاز می نماید.
حوزه های اجتماعی مانند جنبش کارگری، بیمه های اجتماعی، موضوع سوادآموزی در میان کارگران، تقسیم سود سهام در بین کارگران و تأثیر کارخانه ها بر شهر اصفهان نیز در کتاب مذکور مورد دقت بوده است.
کتاب تاریخ نساجی اصفهان در سال 1392 در 932 صفحه و توسط انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان به چاپ رسید. انجمن تاریخ محلی ایران، این موفقیت را به دکتر عبدالمهدی رجایی تبریک گرفته و آرزوی موفقیت های بعدی برای ایشان می نماید.
+ چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۱۴
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: