سومین دانش پژوه مقطع دکتری رشته تاریخ محلی دانشگاه اصفهان فارغ التحصیل شد

سومین دانش پژوه مقطع دکتری رشته تاریخ محلی دانشگاه اصفهان فارغ التحصیل شد
سجاد حسینی، دانشجوی دکتری تاریخ محلی دانشگاه اصفهان به عنوان سومین دانشجوی تاریخ محلی کشور از رساله دکتری خویش دفاع کرد.
سجاد حسینی، دانشجوی دکتری تاریخ محلی دانشگاه اصفهان به عنوان سومین دانشجوی تاریخ محلی کشور د رتاریخ 19 آذر 1392 از رساله دکتری خویش دفاع کرد.
وی در این پایان نامه با عنوان تاریخنگاری محلی مسلملان نشنین های قفقاز جنوبی در قرن 19 و 20 م. تحلیل تحولات محتوایی به بررسی سنت جدید و قدیم تاریخنگاری محلی این منطقه پرداخته است.
بر این اساس سنت تاریخنگاری محلی مسلمان نشین های قفقاز جنوبی در اوایل قرن 20 م. به تاریخ های ملی انجامید و بعد از این دوره گذار کوتاه مجددا تاریخ های محلی در سنت جدید ظهور نمود.
گفتنی است آقایان دکتر حسین میر جعفری و دکتر لقمان دهقان نیری مسئولیت راهنمایی این رساله را بر عهد داشتند. آقای دکتر مرتضی نورائی نیز مشاور این پایان نامه بودند.
تز مذکور توسط آقایان دکتر مرتضی دهقان نژاد، دکتر فریدون الهیاری و دکتر شهرام یوسفی فر داوری شد و با رتبه عالی و نمره 19/25 پذیرفته شد.
+ سه‌شنبه ۳ دی ۱۳۹۲ ساعت ۲۲:۲۲
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: