سومین جلسه انجمن تاریخ محلی ایران

سومین جلسه انجمن تاریخ محلی ایران
سومین جلسه انجمن تاریخ محلی چهارشنبه 2 بهمن ماه 1392 در محل قطب علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان برگزار گردید. دستور جلسه: ارائه پیش نویس اساسنامه پیشنهادی
 جلسه راس ساعت مقرر در محل تعیین شده تشکیل و موضوعات ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
1- جلسه با ارائه نسخه هایی از  پیش نویس اساسنامه  انجمن تاریخ محلی در بین اعضاء آغاز شد.
2- اعضاء اتفاق نظر داشتند تا پیش نویس اساسنامه انجمن تاریخ محلی را مطالعه کنند و سپس پیشنهادات و انتقادات مربوط به آن را در جلسه بعدی  مطرح نمایند و سپس نظرات کلیه اعضاء جمع بندی گردد .
3- در این جلسه همچنین به عناوین و محتوای مقالات ارائه شده در نشست تخصصی تاریخ محلی خراسان پرداخته شد و نتایج و دستاوردهای این نشست  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
به دلیل عدم حضور جناب آقای دکتر مرتضی نورایی ریاست محترم انجمن و برخی دیگر از اعضا تصویب اساسنامه به جلسه بعدی موکول گردید.
پیش نویس اساسنامه جهت مطالعه و تبادل نظر توسط اعضا متعاقباً بر روی سایت قرار خواهد گرفت.
معصومه گودرزی
+ چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۲۲:۰۵
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: