دو پایان نامه تاریخ محلی با درجه عالی پذیرفته شدند‎

دو پایان نامه تاریخ محلی با درجه عالی پذیرفته شدند‎
در تاریخ 25 اسفند 1392 دو جلسه دفاع از پایان نامه دکتری تاریخ محلی در دانشکده ادبیات دانشگاه اصفهان برگزار گردید.
جلسه دفاع از پایان نامه در مقطع دکتری تاریخ محلی

در تاریخ 25 اسفند 1392 دو جلسه دفاع از پایان نامه دکتری تاریخ محلی در دانشکده ادبیات دانشگاه اصفهان برگزار گردید.
در جلسه اول سید محمود سادات از رساله خود تحت عنوان «واکاوی تبعید در دوره پهلوی اول از دیدگاه تاریخ محلی 1320 - 1304» دفاع کرد. فصل های مختلف این پایان نامه بدین قرار بود: کلیات، تبعید در تاریخ ایران ، تبعیدیان سیاست های نوسازی رضاشاه، انواع تبعید به لحاظ مکانی، مولفه های تبعید. رساله مذکور بیشتر بر مبنای اسنادی بود که از این دوره بر جای مانده بود.
رساله مذکور را جناب آقای دکتر مرتضی نورائی و دکتر حسین میرجعفری راهنمایی کرده و دکتر لقمان دهقان نیری مشاورت آن را بر عهده داشت. داوری این رساله با جناب آقای دکتر مرتضی دهقان نژاد و دکتر یزدانی بود. داور خارج از گروه آن نیز جناب آقای دکتر شهرام یوسفی فر بود. این رساله با درجه عالی پذیرفته گردید.
رساله دوم تحت عنوان «تحلیل وضعیت نساجی در تحولات شهری اصفهان 1342- 1300» توسط آقای عبدالمهدی رجایی ارائه گردید. فصول مختلف این رساله بدین قرار بودند: فصل اول کلیات و مفاهیم، فصل دوم نساجی ایران در دوره قاجار، فصل سوم تأسیس کارخانه ها و صنعتی شدن نساجی، فصل چهارم علل و پیامدهای بحران اقتصادی و کارخانجات بعد از شهریور 20، فصل پنجم تأثیر اجتماعی کارخانجات نساجی، و در فصل ششم تأثیر متقابل شهر و کارخانه مورد بررسی قرار گرفته بود. رساله مذکور بیشتر بر مبنای مطبوعات آن روزگار سعی کرده بود تصویری از روند صنعت نساجی در اصفهان ارائه دهد.
استادان راهنمای این پایان نامه آقای دکتر مرتضی نورائی و دکتر لقمان دهقان نیری بودند که استاد مشاور آن نیز دکتر حسین میرجعفری بود. داوران این پایان نامه دکتر مرتضی دهقان نژاد، دکتر فریدون الهیاری و دکتر شهرام یوسفی فر بودند. این رساله نیز با درجه عالی پذیرفته گردید.
+ دوشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۲۱:۲۰
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: