فراخوان همایش بین المللی «زن در تاریخ محلی ایران (منطقه جنوب)»

فراخوان همایش بین المللی «زن در تاریخ محلی ایران (منطقه جنوب)»
تاریخ زنان از جمله بخش های مغفول مانده در حوزه مطالعات تاریخی است که هنوز بررسی ها و پژوهش های بسیاری را طلب می کند. با اتمام دوره تاریخی سلسله همایش های انجمن که موضوع زن در تاریخ ایران و سپس جهان اسلام را از آغاز تا دوره معاصر دنبال نمود...
زن در تاریخ محلی ایران منطقه جنوب

تاریخ زنان از جمله بخش های مغفول مانده در حوزه مطالعات تاریخی است که هنوز بررسی ها و پژوهش های بسیاری را طلب می کند. با اتمام دوره تاریخی سلسله همایش های انجمن که موضوع زن در تاریخ ایران و سپس جهان اسلام را از آغاز تا دوره معاصر دنبال نمود؛ حوزه نوینی از مطالعات تاریخی که همان تاریخ محلی می باشد مد نظر قرار گرفت . بدین صورت ، انجمن زنان پژوهشگر تاریخ هفتمین همایش بین المللی خود را با عنوان ” زن در تاریخ محلی ایران ” به زنان جنوب ایران اختصاص داده است . محورهای مشروح ذیل که با همفکری برخی از انجمن ها و مراکز علمی تهیه شده است، درباره زنان در مقاطع مختلف تاریخ ایران از دوره باستان تا انقلاب اسلامی می باشد. هدف اساسی این همایش در مجموع ، پرداختن به حضور تاریخی زنان از جنبه علمی و فارغ از هر گونه رویکرد جانبدارانه خواهد بود.
نکته این که ، تعریف جنوب ایران به مرزهای مشخص و متعارف در هر دوره تاریخی اطلاق خواهد شد.                                                                                      
محورهای همایش :

۱-  مباحث نظری و روش شناسی ، مرتبط با تاریخ محلی و تاریخ زنان
۲- زنان و تاریخ نگاری منطقه جنوب : ذکر اخبار زنان در آثار محلی جنوب- نقش زنان  در نگارش تاریخ محلی جنوب ، آثار و اسناد و مکتوبات زنان در جنوب ،…
۳- نقش زنان در سیاست منطقه جنوب : زنان در حا کمیت ، رخدادهای سیاسی ، خاندان های حکومتگر ، و ….
۴- زنان و اقتصاد جنوب : حوزه اشتغال ، کارآفرینی ، مؤسسه های اقتصادی ، اصناف و بازار ، صنایع دستی ، سازمان های محلی جنوب ،صنعت نفت و زنان ، زنان و وقف در جنوب، و…
۵- زنان در اجتماع و فرهنگ: زنان در جامعه ایلی جنوب ، زنان روستایی جنوب ، زنان جامعه شهری جنوب ، آموزش ، تعلیم و تربیت ، امنیت و عدالت اجتماعی، آداب و رسوم ، هنر و ادبیات ، پوشاک زنان جنوب ، فولکلور ، موسیقی محلی ، نقش زنان در بناها و اماکن تاریخی ،….
۶- دین : زنان در اساطیر ، زن در فرقه ها و مذاهب جنوب ایران ،…

شایان توجه است که محورهای پیشنهادی ممکن است همه جوانب تحقیقات محلی نگاران درباره موضوع این نشست را پوشش ندهد، از این رو سایر موضوعات و محورهای پیشنهادی مرتبط از سوی نویسندگان نیز می تواند موجب غنای نشست باشد.
این همایش با همکاری تعدادی از انجمن ها ، سازمان و مراکز علمی و تخصصی برگزار خواهد شد:
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ، پژوهشگاه علوم انسانی ، پژوهشگاه تاریخ اسلام، گروه تاریخ دانشگاه اصفهان ، انجمن تاریخ محلی ، مرکز بوشهر شناسی ، و تعدادی دیگر از مراکز فرهنگی

تاریخ برگزاری همایش : ۱ و ۲ دی ماه ۱۳۹۴
آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات : ۱۵ خرداد ۱۳۹۴
آخرین مهلت ارسال مقالات : ۱۵ مهر ۱۳۹۴

نشانی دبیرخانه انجمن : تهران ، بزرگراه شهید حقانی ( شرق به غرب) ، نبش خیابان کوشا ، سازمان آرشیو ملی، طبقه ۴ ، دفتر انجمن زنان پژوهشگر تاریخ
تلفن مستقیم : ۲۶۴۰۳۰۵۰ – ۲۲۹۰۰۲۷۱ داخلی ۲۴۰۹
tarikhmahali@gmail.com آدرس ایمیل
www.wahr.ir آدرس سایت
+ آدینه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۲۳:۲۷
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: