کارگاه آموزشی سند شناسی، نسخه شناسی، سکه شناسی

کارگاه آموزشی سند شناسی، نسخه شناسی، سکه شناسی
با توجه به اعتبار و جایگاه خاص اسناد و نسخ و سایر مدارک مکتوب همچون سکه‌ها و مهر‌ها در امور پژوهشی و بررسی‌های تاریخی کارگاه آموزشی سند‌شناسی، نسخه‌شناسی، سکه‌شناسی، نام شناسی و جای نام شناسی در دانشکده ادبیات دانشگاه اصفهان برگزار می‌گردد......
با توجه به اعتبار و جایگاه خاص اسناد و نسخ و سایر مدارک مکتوب همچون سکه‌ها و مهر‌ها در امور پژوهشی و بررسی‌های تاریخی کارگاه آموزشی سند‌شناسی، نسخه‌شناسی، سکه‌شناسی، نام شناسی و جای نام شناسی در دانشکده ادبیات دانشگاه اصفهان برگزار می‌گردد.
کارگاه آموزشی روز دوشنبه 13 اردیبهشت ماه در دانشکده ادبیات تالار مهر علیزاده از ساعت 8:15تا ساعت 16به سخنرانی دکتر محسن جعفری مذهب از پژوهشکده اسناد ویژه دانشجویان دکتری تاریخ و ادبیات با تمامی گرایشات برگزار می‌گردد.
علاقه مندان جهت ثبت نام به قطب علمی مطالعات فرهنگ و تمدن در دوره صفویه، خانم زمانی مراجعه نمایند.
+ چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۴۶
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: