دکتر مرتضی نورائی

رتبه علمی: استاد
عضو هیئت علمی: گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
دکتری: دانشگاه منچستر انگلستان، ۱۳۷۹
کارشناسی ارشد: دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۰
کارشناسی: دانشگاه اصفهان، ۱۳۶۷
روزنوشت‌ها

تاریخ شفاهی: هم روایی؛ روایت جمعی، پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸

تاریخ شفاهی؛ افق‌ها و انتظارات، یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

تاریخ شفاهی و نوجوان، یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸

هفتاد روز تیناب ، دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

تاریخ شفاهی خُرد، پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

تاریخ جایگزین ، پنجشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۲

 
اطلاعات تماس
ایمیل: mortezanouraei@yahoo.com
مطالب