دکتر عبدالمهدی رجایی

دکتری: تاریخ محلی دانشگاه اصفهان، ۱۳۹۲
کارشناسی ارشد: تاریخ ایران اسلامی، دانشگاه تهران، ۱۳۷۸
کارشناسی: زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، ۱۳۷۵

شهرنگاری های عصر قاجار

شهرنگاری های عصر قاجار شهرنگاری نامی است که مولف کتاب از مجموعه آثار « تاریخ های محلی» و «سفرنامه های زمینی» بر کتاب خویش نهاده است. به عبارت دیگر شهرنگاری نامی است از ترکیب این دو طبقه از آثار...
پیوست‌ها


شهرنگاری نامی است که مولف کتاب از مجموعه آثار « تاریخ های محلی» و «سفرنامه های زمینی» بر کتاب خویش نهاده است. به عبارت دیگر شهرنگاری نامی است از ترکیب این دو طبقه از آثار .

شهرنگاری های عصر قاجار هفتمین اثر بنده است که توسط انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان در 500 صفحه انتشار یافت. این کتاب در دو بخش کلیات و کتابشناسی دسته بندی شده است. در بخش کلیات مقدمه ای در باب تولید آثار تاریخ محلی در ایران درج شده است. در فصل اول راجع به تاریخ نگاری محلی در عصر قاجار و در فصل دوم نیز در باب سفرنامه های قاجاری و جایگاه آنها در مطالعات شهری بحث شده است. فصل سوم کتاب اختصاص دارد به معرفی و کتابشناسی آثار شهرنگاری های قاجاری که شامل کتاب های تاریخ محلی و نیز سفرنامه ها می باشند.

قسمتی از پیشگفتار کتاب


آن چه نگارنده را به نوشتن این کتاب علاقمند کرد، سه چیز بود:

اول) تهیة فهرستی توصیفی از منابع شهرنگاری عصر قاجار، و فراهم آوری کتابی مرجع برای داوطلبان رشته تحصیلی تاریخ محلی.

دوم) کمک به دانشجویان رشته‌های مختلف علوم انسانی که قصد دارند مطالعات شهرشناسی خود را به عمق تاریخ برده و از دریچه‌های مختلف (‌جغرافیا، علوم اجتماعی، اقتصاد‌، مردم شناسی و...) پژوهش خود را غنا بخشند.

سوم) این فهرست توصیفی دست‌مایة آن دسته از مورخان دانشگاهی و غیردانشگاهی گردد که در حال تدوین و تألیف آثاری در زمینة تاریخ محلی شهر یا منطقه خویش می‌باشند. کتاب حاضر آنها را راهنمایی می‌کند که با مراجعه به چه آثاری می‌توانند پژوهش خویش را با تاریخ دویست سالة اخیر پیوند بزنند. توجه به این نکته حائز اهمیت است که در چند سال گذشته تعداد زیادی اثر مفید در این حوزه (سفرنامه، تاریخ محلی و اسناد)  انتشار یافته است؛ آثاری که شایسته بود در جایی معرفی شده  و ارزش آنها اطلاع‌رسانی گردد. در این کتاب نگارنده موفق شد حدود 260 اثر مربوط به تواریخ محلی و شهرنگاری‌های دوره قاجار را معرفی نماید.

فهرست مطالب کتاب


پیشگفتار  ........................................................................... 7

مقدمه: چیستی واهمیت تواریخ محلی................................... 9

فصل اول: تاریخ نگاری محلی در عصر قاجار............................ 25

فصل دوم: سفرنامه‌های قاجاری؛ سبک دیگری از شهرنگاری 41                              

فصل سوم: معرفی آثار شهرنگاری‌های عصر قاجار ................ 59

ایالت عراق عجم ........................................................... 61

قم ................................................................................. 82

کاشان .......................................................................... 97

اصفهان ........................................................................... 106

ایالت فارس ..................................................................... 131

بوشهر ...................................................................... 154

ایالت خوزستان و خلیج فارس .......................................... 166

ایالت کرمان و بلوچستان ................................................. 201

سیستان ....................................................................... 237

ایالت کردستان و کرمانشاه ................................................ 247

ایالت آذربایجان ............................................................... 257

ایالات گیلان، مازندران و گرگان .............................................. 301

ایالت خراسان ...................................................................... 349

یزد ................................................................................. 390

تواریخ ایلی ...................................................................... 399

شهرنگاری‌های کشوری ................................................. 405

نتیجه ...................................................................... 455

جهت تهیه کتاب در اصفهان به کتابفروشی جهاد دانشگاهی و در تهران به کتابفروشی طهوری (خ انقلاب) مراجعه شود

+ چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۲ ساعت ۱۴:۲۹
نظرات
برگی
برگی، ممنون از کتابتون خیلی کمک کرد
چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۰۱
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: