پروین بیگ محمدی

دکتری: دانشجوی دکتری تاریخ محلی دانشگاه اصفهان
کارشناسی ارشد: کارشناسی ارشد تاریخ اسلام دانشگاه اصفهان، ۱۳۸۷
کارشناسی: کارشناسی تاریخ دانشگاه الزهرا، ۱۳۸۳
روزنوشت‌ها

پیدایش فلسفه تحلیلی، پنجشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۴

تاریخنامه محلی - سیاسی، پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۳

فهرست توصیفی آلبوم های بیوتات، چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۳

سازمان های محلی، یکشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۳

مصالح تاریخ، یکشنبه ۹ آذر ۱۳۹۳

سفرنامه تحف بخارا، یکشنبه ۲ آذر ۱۳۹۳

 
اطلاعات تماس
ایمیل: rahil.fard@gmail.com
مطالب