کتابشناسی تاریخ محلی
«تاریخ بیهق» ابن فندق و رمز جامعیت آن
دکتر سید ابوالقاسم فروزانی، پیش از این به هنگام معرفی کتاب تاریخ بخارای نرشخی، ویژگی‌های تاریخ‌های محلی و موارد‌ استفاده از آن مـنابع‌ یادآوری گردید.1اما کتاب تاریخ بیهق تألیف ابو الحسن‌ علی‌ بن زید بـیهقی‌(ابن‌ فندق)که در ایـنجا مـورد بررسی قرار می‌گیرد... »ادامه
+ یکشنبه ۹ فروردین ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۴۰
روضات الجنات فی اوصاف مدینه هرات
دکتر مهدی کیوان، کتاب ارزشمند‌،روضات الجنات فی‌ اوصاف‌ مـدینه‌ هرات تألیف معین الدیـن‌ مـحمد الزمجی الاسفزاری است.کتاب‌ در دو جلد مستقل از هم با دو مصحح،در دو تاریخ،با فاصلهء قریب به سی سال به زیور طبع رسید‌... »ادامه
+ شنبه ۸ فروردین ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۵۲
رساله طریق قسمت آب قلب‌ اثری ارشمند در زمینه جغرافیای تاریخی از دورهء تیموری‌
حکیمه امیری، رساله طریق قسمت آب قلب‌ نوشتهء‌ قاسم بن یوسف ابو‌ نصری‌ هـروی،از منابع تیموریان است.قـاسم بـن یوسف‌ از نویسندگان و شاعران ایرانی قرن دهم هجری و ساکن هرات بوده است.وی در مقدهء کتاب ارشاد الزراعهء خود می‌نویسد شبی در خواب دیدم‌ که شخصی می‌گوید خواجه عبد الله انصاری می‌فرماید... »ادامه
+ پنجشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۴۴
نگاهی به کتاب مهاجمان سرحد: رویارویی نظامی انگلستان با سرداران بلوچ ایرانی
مجتبی تبریزنیا، با وجود آنکه تـاکنون مـطالب دست اول و تحقیقات بسیاری در زمینهء تحولات قرون اخیر ایران در اختیار پژوهندگان این عرصه‌ قرار گرفته اما سهم کتابهایی که به رویدادهای‌ مناطق حاشیه‌ای‌ کشور به ویژه سرحدات شرقی و جنوب شرقی کشور پرداخـته‌اند اندک است.بدون شک تحقیق در زمینهء روندها و رویدادهایی که‌ منجر و منتج به شکل‌گیری مرزهای کنونی کشور شدند،شناسایی‌ و برر... »ادامه
+ سه‌شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۲۹
رجال گیلان در عصر ناصری
ناصرالدین شاه قاجار (حک: 1268 – 1313 ق) را باید از حیث مدت و دوام سلطنت او واسطة العقد سلسلۀ قاجاریه به شمار آورد... »ادامه
+ سه‌شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۲۰
معرفی کتاب آثار ملی اصفهان
یکی از آثاری که در حوزه اصفهان شناسی بسیار مهجور و گمنام افتاده است کتاب قطور و هزار صفحه ای «آثار ملی اصفهان» نوشته ابوالقاسم رفیعی مهرآبادی است. یک دلیل از گمنام ماندن آن این است که کتاب تحت الشعاع کتاب «گنجینه آثار تاریخی اصفهان» اثر ارجمند دکترهنرفر قرار گرفته و خود به خود کمرنگ شده است... »ادامه
+ سه‌شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۵۰
فهرست توصیفی آلبوم های بیوتات
کتاب فهرست توصیفی آلبوم های بیوتات، اثری پربارو مجموعه ی ارزشمند است که توسط سیدعلی آل داود گردآوری و تدوین شده و مشتمل بر اکثر آلبوم های اسناد مجموعه بیوتات است که اکنون در سازمان اسناد ملی ایران نگهداری می شود... »ادامه
+ چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۴۹
سازمان های محلی
کتاب سازمان های محلی، تالیف یوسف دانش خوشبو است که در طی 9 فصل، به بررسی اصول و روش کار سازمان های محلی به طور مختصر پرداخته و از بحث و تجزیه و تحلیل زمینه های مختلف سازمان های محلی که بسیار وسیع و پردامنه است خودداری کرده است. »ادامه
+ یکشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۲۱:۲۰
معرفی کتاب «مردم سلا»
معرفی و بررسی آثاری که با تاریخ محلی در ارتباط هستند، می‌تواند راهگشای پژوهش‌گران تاریخ محلی برای شیوه‌ی تحقیق و حتی نوعی راهنمایی در انتخاب موضوع باشد. »ادامه
+ سه‌شنبه ۴ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۲۳:۴۶
سفرنامه تحف بخارا
کتاب سفرنامه تحف بخارا اثر میرزاسراج الدین حاجی میرزا عبدالرئوف شامل شرح خاطرات سفرهای وی است که در سال 1330 هجری قمری به زبان فارسی و به لهجه بخارایی تحریر یافته و با مقدمه ای از محمد اسعدیان شروع می شود... »ادامه
+ یکشنبه ۲ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۲۳:۲۷