کتابشناسی تاریخ محلی
شهرنگاری های عصر قاجار
شهرنگاری نامی است که مولف کتاب از مجموعه آثار « تاریخ های محلی» و «سفرنامه های زمینی» بر کتاب خویش نهاده است. به عبارت دیگر شهرنگاری نامی است از ترکیب این دو طبقه از آثار... »ادامه
+ چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۲ ساعت ۱۴:۲۹
«تاریخ قدیم آذربایجان» یا پراکنده گویی های میرزا احمد تبریزی در تاریخ تبریز و اردبیل
کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره 168، اردیبهشت 1391. «تاریخ قدیم آذربایجان» اثر میرزا احمد تبریزی را می­توان در زمره آخرین تاریخ­های محلی سنتی منطقه آذربایجان قرار داد. نویسنده بخشی از اطلاعات تاریخی و تاریخنگاری مربوط به گذشته منطقه تبریز و اردبیل (از گذشته­های دور تا اوسط عهد قاجار) را از منابع تاریخنگاری و جغرافیای تاریخی مختلف گردآورده و در اثر مذکور ارائه نموده است. »ادامه
+ سه‌شنبه ۳ دی ۱۳۹۲ ساعت ۲۱:۵۷
تاریخ نساجی اصفهان
«تاریخ نساجی اصفهان» ششمین اثر مولف، عبدالمهدی رجایی، می باشد که سرانجام از چاپخانه به در آمد. کتاب شامل هزاران بریده روزنامه درباره صنعت نساجی از مطبوعات و روزنامه ها از دوره قاجار تا سال 1357 می باشد. این بریده روزنامه ها و مطبوعات به جنبه های مختلف صنعت نساجی در ایران و اصفهان مربوط می شود. روزنامه هایی مثل وقایع اتفاقیه، اخگر، باختر، اصفهان، چهلستون، نقش جهان و مطبوعات ملی مانند اتاق تجارت،  »ادامه
+ یکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۰۸:۱۲
سفرنامه لرستان و خوزستان
مولف اثر حاضر ، بارون کلمنت اوگوستوس دوبد، سیاح روسی در محدودۀ زمانی قتل گریبایدوف، در سمت نایب اولی سفارت روسیه در تهران انجام وظیفه می کرده . چنین به نظر می رسد او خانه بدوشی بوده که به عشق سیر و سفر در خطۀ پهناور ایران به سیاحت پرداخته و پیش ازسفر به لرستان بزرگ ولرستان کوچک و خوزستان، نواحی کرمانشاهان و خراسان و گرگان و همدان... »ادامه
+ آدینه ۲۲ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۰۰:۱۲
از بالا بلندی های ایران
از بالابلندی های ایران کتاب، From Persian Uplands نام دارد و نویسنده اش F. Hale، از اهالی انگلیس است. کتاب در برگیرندۀ نامه هایی است که نویسنده به هنگام بودنش در بیرجند، و آنگاه کرمانشاه، و دیگر شهرها، به دوستی که از او تنها به M بسنده می کند، نوشته است. و ، اِم، ـ کاهندۀ نام بانویی است ـ بیشترین نامه ها زمانی را در برمی گیرد که در بیرجند اسکان یافته است.  »ادامه
+ آدینه ۲۲ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۰۰:۱۰
یادداشت های سفر اصفهان
یادداشت های سفر اصفهان ( در سال 1303 ) جوانی پر شور، اهل قلم و البته به سال 1303 ش مأمور گمرگ خوزستان می شود و از اتفاق راه اصفهان را برای رفتن به مقصد انتخاب می کند. اما همین که به اصفهان می رسد متوجه می شود به خاطر نا امنی راه بسته شده و مجبور است مدتی را در این شهر بگذراند.  »ادامه
+ آدینه ۲۲ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۰۰:۰۹
سفرنامه مهندس عبدالله
سفرنامه مهندس عبدالله در یکی از صفحات کمتر افتخارآمیز تاریخ معاصر ما آورده اند که : در سال 1317 هـ ق ، مظفرالدین شاه قاجار به فکر می افتد به فرنگستان سفر کند ، جاذبه های سحرآمیز آن او را به خود فراخوانده بود . ولی خزانه خالی بود . سال موش بود .  »ادامه
+ آدینه ۲۲ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۰۰:۰۶
تاریخ قم
کتابی درباره تاریخ قم از حسن‌بن محمدبن حسن قمی، در سده ۴ق است. اصل این کتاب به زبان عربی است که در سال ۳۷۸ق در زمان صاحب ‌بن عباد به تشویق او به وسیله حسن‌بن محمد بن حسن قمی نوشته شده است. برگردان آن به فارسی در سال ۸۰۵ق توسط حسن‌بن علی‌بن حسن قمی صورت گرفته است. نثر برگردان تاریخ قم بسیار ساده و روان است و اگر چه دارای واژه‌ها و اشعار عربی است ولی مطالب تاریخ بسیار صریح و روشن است  »ادامه
+ یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۴۶
تاریخ ملازاده در ذکر مزارات بخارا
 سنت مزار نویسی به قرون اولیه ی اسلامی باز می گردد که بخشی از کتب تاریخ محلی – به ویژه خطط نویسی مصر - به شخصیت های برجسته ی مدفون در شهر یا محله اختصاص می یافت. هرچند مزار نویسی را بخشی از سنت تاریخ نگاری اسلامی دانسته اند اما به نظر می رسد... »ادامه
+ یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۰۱:۴۴
هزار مزار
اهمیت توجه به مزارها و گور اولیا سبب شد بسیاری از بزرگان، کتابهایی در مزارشناسی بنویسند. کتاب هزار مزار که ترجمه شد الازار عن حط الاوزار است به بررسی زندگی و مزار تنی چند از بزرگان شعر و ادب و عرفان می پردازد.  »ادامه
+ شنبه ۹ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۲۱:۴۳