دکتر مهدی خدامی

دکتری: دکتری تاریخ محلی دانشگاه اصفهان، ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد: تاریخ گرایش ایران اسلامی از دانشگاه شیراز، ۱۳۸۷
کارشناسی: تاریخ دانشگاه شیراز، ۱۳۸۴
کاردانی: آمورش دینی و عربی از تربیت معلم شهید مطهری شیراز، ۱۳۷۹
روزنوشت‌ها

برگی از تاریخ شهرستان اقلید ، دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷

نکاتی در مورد سازمانهای محلی، دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۴

تاریخ قم، یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۲

قومگرایی و هویت ملی ، پنجشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۲

هزار مزار، شنبه ۹ آذر ۱۳۹۲

ریاض الفردوس خانی، یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۲

رساله طریق قسمت آب قلب، شنبه ۲ آذر ۱۳۹۲

عمادالدین نسیمی، شنبه ۲ آذر ۱۳۹۲

تاریخنگاری سوبالترن، شنبه ۲ آذر ۱۳۹۲

 
اطلاعات تماس
ایمیل: mahdikhodami54@gmail.com
مطالب