دکتر محمد افقری

پسادکتری: تاریخ ایران معاصر دانشگاه اصفهان، ۱۴۰۱
دکتری: دکتری تاریخ محلی دانشگاه اصفهان، ۱۳۹۸
کارشناسی ارشد: تاریخ ایران دانشگاه پیام نور اصفهان، ۱۳۹۲
کارشناسی: مهندسی برق گرایش الکترونیک دانشگاه یزد، ۱۳۸۵
اخبارارسالی

همایش نوای تاریخ در مجموعه آثار نوایی، پنجشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۳

گزارش همایش خوی در گذر تاریخ، پنجشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۳

برازجان، سرزمین آفتاب بامدادان، چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۳

تاریخ در بستر جغرافیا، پنجشنبه ۵ تیر ۱۳۹۳

همایش علمی پژوهشی خلیج فارس، دوشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۳

استعمار و نام گذاری جغرافیایی، یکشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۳

برگزاری همایش جغرافیای تاریخی، دوشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۲

شهرهای سرافراز تاریخ، چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۲

همایش بین المللی ناصر کبیر، سه‌شنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۲

 
اطلاعات تماس
ایمیل: mohammad.afghari@gmail.com
مطالب