سمیه سادات سجادی

دکتری: دانشجوی دکتری تاریخ محلی دانشگاه اصفهان
کارشناسی ارشد: دانشگاه بیرجند، ۱۳۹۰
اخبارارسالی

زهان؛ دیار یاقوت سرخ، سه‌شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۲

وبینار تاریخ محلی ، پنجشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۹

کارگاه آموزشی تاریخ جایگزین، یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۹

نیمروز با تاریخ شفاهی، یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸

دوازدهمین همایش تاریخ شفاهی ایران، یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

اطلاعیه ، دوشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۷

کارگاه روش شناسی، دوشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۶

تز دکتری ، شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

جلسۀ دفاع رسالۀ دکتری، سه‌شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

سفر استانی انجمن، شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۶

همایش زن در تاریخ محلی خوزستان، چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۵

آموزش تاریخ در مدارس، شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۵

همایش «از قیام تا انقلاب»، دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵

همایش آموزش تاریخ در مدارس، شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵

همایش ملی تاریخ شفاهی، سه‌شنبه ۲ آذر ۱۳۹۵

جلسه دفاعیه دکتری تاریخ محلی، پنجشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۵

سیری در تاریخ محلی شهر علویجه ، یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵

تحقیق درباره تاریخ محلی، پنجشنبه ۳ تیر ۱۳۹۵

رولان بارت، تاریخ‌نگاری و مکتب آنال، آدینه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

همایش آموزش تاریخ در مدارس، یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۵

 
اطلاعات تماس
ایمیل: ssajadi90@yahoo.com
مطالب