سمیه سادات سجادی

دکتری: دانشجوی دکتری تاریخ محلی دانشگاه اصفهان
کارشناسی ارشد: دانشگاه بیرجند، ۱۳۹۰
روزنوشت‌ها

معرفی کتاب در باب تاریخ محلی، شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۲

معرفی کتاب، چهارشنبه ۱ آذر ۱۴۰۲

جمعیت شیر و خورشید سرخ اصفهان، یکشنبه ۱ اسفند ۱۴۰۰

معرفی کتاب: تاریخ استان مرکزی، دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۰

تاریخ‌های گمشده و پنهان، پنجشنبه ۷ بهمن ۱۴۰۰

معرفی کتاب ، آدینه ۱۵ فروردین ۱۳۹۹

کارخانه وطن در اصفهان ، دوشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۸

معرفی کتاب زهان دیار یاقوت سرخ، شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸

مدارس ارامنه؛ اولین مدارس جدید گیلان، دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

آقاجان شازده ، دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

فرزندان درباری ایران، شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶

معرفی کتاب لنگای کهن، شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۶

اشاعه فرهنگ ایران در شرق اروپا ، یکشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۶

وطن، کبریتی ایرانی، سه‌شنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۶

نامه های گیلان ، شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۵

گلهای سرخ اصفهان، دوشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۵

ادارۀ بلدیه اصفهان ، دوشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۵

سفرنامۀ شمال ایران ، آدینه ۷ آبان ۱۳۹۵

وجه تسمیه و تاریخچه بشاگرد، سه‌شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۵

مشاغل و تجارت در نصف جهان، سه‌شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵

نصف جهان فی تعریف الاصفهان، دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵

رکن‌الملک و توسعه اصفهان ، آدینه ۲۵ تیر ۱۳۹۵

معرفی کتاب پیک سعادت نسوان ، دوشنبه ۷ تیر ۱۳۹۵

تحقیق درباره تاریخ محلی ، پنجشنبه ۳ تیر ۱۳۹۵

معرفی کتاب گفت‌وگو با مارک ج. گازیوروسکی، پنجشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵

تاریخ یزد، سه‌شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۵

اولین عکاس در اصفهان، سه‌شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۴

تاریخ علمی لذیذ، چهارشنبه ۶ آبان ۱۳۹۴

 
اطلاعات تماس
ایمیل: ssajadi90@yahoo.com
مطالب