دکتر معصومه گودرزی

دکتری: دکتری تاریخ محلی دانشگاه اصفهان
کارشناسی ارشد: دانشگاه اصفهان، ۱۳۹۰
کارشناسی: دانشگاه اصفهان، ۱۳۸۸
روزنوشت‌ها

قصه مدرسه دوشیزگان(بهشت‌آئین)
، چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸

گفتگویی با پری کربلایی، یکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۷

ورود زنان به عرصه تئاتر اصفهان، پنجشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۷

آب، از افسانۀ شیرین تا واقعیتی تلخ، دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

گذری بر محلات مهاجرنشین شهر ساری، شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

گذری بر مطبوعات شهرضا، یکشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۵

عیسی بهادری و آفرینش هنر، یکشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۵

ماه رمضان و فرهنگ و سنت عامه ، پنجشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۵

اولین عکاسی در اصفهان، پنجشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۴

نگین سهروفیروزان، آدینه ۶ آذر ۱۳۹۴

معرفی کتاب نقد در تراز جهانی، دوشنبه ۶ مهر ۱۳۹۴

زادگاه من لهستان، شهر من اصفهان، دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۴

زرکوبی روی فولاد، آدینه ۲۲ خرداد ۱۳۹۴

زبان زنان، سه‌شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴

نگاهی به زندگی و آثار یاقوت حموی ، چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۳

بیمارستان فارابی اصفهان، چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۳

یلدا از منظر تاریخ محلی، شنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۳

اهمیت تاریخنگاری، یکشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۳

سفرنامه اعتضادالسلطنه، چهارشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۳

وضعیت مدارس ارامنه در اصفهان، دوشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۳

معرفی پل اورگان، یکشنبه ۸ تیر ۱۳۹۳

تاریخ آینده، تاریخ راهبردی، چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۳

نقد کتاب، آدینه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۳

معرفی کتاب Exploring Local History ، دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۳

معرفی کتاب فضائل بلخ، آدینه ۲ اسفند ۱۳۹۲

حافظه تاریخی، یکشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۲

شکل گیری تاریخ محلی، سه‌شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۲

محاسن اصفهان، پنجشنبه ۷ آذر ۱۳۹۲

ذکر اخبار اصفهان، پنجشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۲

 
اطلاعات تماس
ایمیل: mitra_goodarzi52@yahoo.com
مطالب